Sint Pieterskerk Leiden

De Pieterskerk is de oudste kerk van Leiden en bestond al omstreeks 1100. In die tijd was de Pieterskerk in dienst als de kapel van de graaf, de Pieterskerk ligt naast de voormalige werkplaats van de graaf, het gravensteen. Pas halverwege de dertiende eeuw, toen de graaf naar elders verhuisde, werd de Pieterskerk een parochiekerk wat inhield dat het gewone volk de kerk kon bezoeken. Sint Pieter was de patroonheilige die door Jezus Christus was aangesteld als bewaarder van de sleutels tot de hemelpoort. Deze sleutels zouden later ook in het stadswapen van de stad Leiden verschijnen.

Sint Pieterskerk Leiden

Laatgotische Kruisbasiliek

De Pieterskerk zoals wij die nu kennen, is een laatgotische kruisbasiliek. Een kruisbasiliek houdt in dat de kerk is gebouwd in de vorm van een kruis, waarbij het lange gedeelte van de kerk het schip wordt genoemd en het dwarsgedeelte het transept (of zijbeuken). Het transept vormt ook de scheiding tussen het schip en het koor. Het koor is het gedeelte van de kerk waar zich bij katholiek gebruik het hoofdaltaar bevindt. De muren van de kerk zijn opgetrokken uit baksteen, welke bouwstijl zijn oorsprong vindt in de Vlaamse gotiek. Deze bouwstijl deed in de 13e eeuw zijn intrede in West Nederland.

De stijlen, pijlers en de raamvensters zijn opgetrokken uit natuursteen en zandsteen. De bouw van de huidige kerk begon omstreeks 1390 met als bouwmeester Rutger van Kampen. Veel van de gebruikte materialen werden kant en klaar aangeleverd, alleen de (hele) grote kerken hadden hun eigen bouwloods waar de materialen op maat werden gemaakt. Maar van de Pieterskerk is dit gegeven niet bekend, wat betekent dat de bouwheren van de Pieterskerk waarschijnlijk niet op hun werk woonden.

Tussen 1390 en 1415 kwam het koor gereed, het schip kwam later gereed, we moeten de bouw hiervan plaatsen tussen 1410 en 1430. Na 1450 begon men aan de uitbreiding van de zijbeuken welke verbreed werden. In diezelfde periode begon men aan de bouw van het transept, dit is het korte gedeelte van het kruis. Aanvankelijk was het transept even hoog als de zijbeuken, het schip van de kerk stak dus een stuk boven de zijbeuken en het transept uit. Pas in de jaren zestig van de 16e eeuw bereikt de kerk zijn huidige omvang.

De toren van de Pieterskerk

Toch had de Pieterskerk tot het begin van de 16e eeuw een heel ander aanzien dan vandaag de dag. In die tijd had de kerk namelijk een toren die hoog boven Leiden uitstak. Wanneer men precies is begonnen aan de bouw van de toren weet men niet, uit verscheidene bronnen blijkt dat omstreeks 1420 al een toren aanwezig was. Een van het weinig bron materiaal dat beschikbaar is, is een schilderij die de Pieterskerk omstreeks 1500 toont. Al moeten we bij dit schilderij een kanttekening plaatsen. Het schilderij dateert van 1543 en het kan heel goed zijn geweest dat het tableau diende als manier om fondsen te werven, dat het de Pieterskerk toonde zoals men hem graag hebben wou.

De toren moet ruim 100 meter hoog zijn geweest, wat hoog genoeg was voor zeelieden op de Noordzee om de Pieterskerk als baken te gebruiken. Hij werd dan ook `Coningh der Zee` (koning der zee) genoemd. Met zijn 100 tot 110 meter zou het één van de hoogste kerktorens in Nederland zijn geweest. Alleen de Dom te Utrecht en Nieuwe Kerk te Delft zouden hoger zijn geweest. In de nacht van 4 op 5 maart 1512 stortte de toren van de Pieterskerk in om daarna nooit meer herbouwd te worden, dit door geldgebrek. De klokken uit de kerktoren werden omgesmolten tot één nieuwe, die toen in een aparte klokkenstoel werd opgehangen. Deze klokkenstoel stond in wat tegenwoordig de Kloksteeg is.

Huidige functie Pieterskerk

In 1975 verloor de Pieterskerk zijn religieuze functie. Sindsdien wordt de kerk voor andere doeleinden gebruikt zoals evenementenlocatie of voor het houden van concerten. Een ander evenement dat jaarlijks plaats vond op het plein voor de kerk, het Pieterskerkplein, is de hutspotmaaltijd van de 3 October Vereniging. Echter deze traditie is sinds twee jaar verplaats naar de Hooglandse Kerkgracht.

Tegenwoordig is het mogelijk om in de Pieterskerk te trouwen, buiten het stadhuis is dit één van de plekken in Leiden waar een ambtenaar van de burgerlijke stand naar toe komt om huwelijken te voltrekken. Trouwen in een gebouw als de Pieterskerk is voor veel mensen toch een bijzondere gebeurtenis temeer daar de Sint Pieterskerk zo een lange geschiedenis kent waarbij een mensenleven al snel verbleekt. Ook zijn er vele plekken in de kerk die zich goed lenen voor het maken van prachtige trouwfoto’s. Ook uitvaarten zijn mogelijk in de Pieterskerk.

Restauratie Sint Pieterskerk

In de Pieterskerk zijn een aantal beroemde personen begraven waaronder Jan Steen, bekend van zijn schilderijen, Hermanus Boerhaave, hoogleraar aan de medische faculteit aan de Leidse Universiteit en John Robinson, de leider van de Pilgrim Fathers, een religieuze groepering uit Engeland.Een grote kerk als de Sint Pieterskerk zal nooit helemaal klaar zijn ook vandaag de dag wordt er hard gebouwd aan de Pieterskerk. Hoewel het vandaag de dag niet meer gaat om uitbreiding van de kerk maar om restauratie. Eén van de grote problemen is de bonte knaagkever welke het hout in de kap van de kerk ernstig aantast.

BeoordelingenName
Rating
Beoordelingen

Stadhuis Leiden

stadhuis-leiden

Als gebouwen zouden leven, dan zeker het Leidse Stadhuis. Gelegen in het hart van de stad waar ooit eens het piepkleine dorpje lag dat zou...lees meer

De Burcht

de-burcht-leiden

De Burcht is wereldberoemd in Leiden. Zo stoer als hij daar staat op de enige heuvel van Leiden dwingt hij met zijn roemruchte verleden...lees meer

De Waag

de-waag-leiden

De Waag in Leiden is een mooi stukje historie in de Leidse binnenstad. De Waag is ontworpen door de beroemde Pieter Post in de...lees meer

Gravensteen

gravensteen-leiden

Het Gravensteen in Leiden is een markant gebouw met zijn dikke stenen muren en vierkante toren. Het Gravensteen heeft een echt...lees meer

Hooglandse Kerk

hooglandse-kerk

De Hooglandse Kerk bevindt zich in het hart van de Leidse binnenstad. Ondanks de vele imponerende historische gebouwen die Leiden...lees meer

Sint Anna Aalmoeshuis

sint-anna-aalmoeshuis

Het Sint Anna Aalmoeshuis is een van de oudste hofjes van Leiden. Daarnaast is het Sint Anna Aalmoeshuis het enige Leidse hofje dat...lees meer

Breestraat

breestraat

Vraag in Leiden naar de Breestraat en iedere Leidenaar kan u vertellen waar u zijn moet. De Breestraat is een begrip in Leiden waar van alles...lees meer

Marekerk

marekerk

De Marekerk bevindt zich in een illuster rijtje van historische gebouwen in Leiden. Hoewel er meerdere mooie kerken in Leiden zijn, zoals de...lees meer

Sint Pieterskerk

pieterskerk-klein

De Pieterskerk is de oudste kerk van Leiden en bestond al omstreeks 1100. In die tijd was het de kapel van de graven van Holland. ...lees meer

Sterrewacht

sterrewacht-leiden

De Sterrewacht is al eeuwen een begrip in Leiden. Opgericht in het begin van de 17e eeuw als onderdeel van de universiteit kwam in 1861...lees meer

Molens in Leiden

molens-in-leiden

Molens in Leiden In Leiden staan tegenwoordig nog 9 molens; in de hoogtijdagen van de molen – ...lees meer

Academiegebouw

academiegebouw_1

Het Academiegebouw in een notendop Het academiegebouw, een voormalige kloosterkapel, vormt al eeuwen...lees meer

Leidse Schouwburg

leidse-schouwburg

De Leidse Schouwburg is het culturele hart van Leiden en had dan ook geen Oude Vest. Onder Leidenaren en bezoekers uit de omgeving...lees meer

Stadsgehoorzaal

stadsgehoorzaal

Het Stedelijk Concertgebouw Leiden is de uitbater van de Stadsgehoorzaal Leiden. Naast de Stadsgehoorzaal regelt het Stedelijk Concertgebouw...lees meer