Geschiedenis van Leiden – Na 1800

17e en 18e eeuw.

De 17e eeuw begon dus zo vlak na het ontzet zeer goed voor Leiden. Na Amsterdam was Leiden de grootste stad van de lage landen en wist vele rijkdommen te vergaren (zie de vele musea!). Maar deze rijkdom was voor slechts een zeer kleine groep weggelegd. Werk- en levensomstandigheden voor de arbeiders waren schrijnend wat er toe leidde dat er in de eerste helft van de 17e eeuw 36000 mensen stierven aan de pest. Het begon nu ook de rijke duidelijk te worden dat het zo niet langer kon en ze stichten weeshuizen, hofjes en ziekenhuizen. Vaak had iedere bevolkingsgroep zijn eigen liefdadigheidsinstellingen, de Vlamingen, de Walen, de Franse hugenoten en de Engelse protestanten. Van de laatste groep vertrok dus een genootschap met het schip de Mayflower naar Amerika. Maar het noodlot bleef Leiden niet bespaard. Na 1670 trad achteruitgang in de textielindustrie in en Leiden wist dit niet meer op te vangen met het ontwikkelen van andere industrieën. Het inwonersaantal ging dan ook sterk achteruit, van 70.000 inwoners in 1670 naar 28.000 inwoners in 1800.

19e en 20e eeuw.

Hoewel veel fabrieken waren verdwenen uit Leiden bleef de stad nog altijd een belangrijke marktplaats voor het uitgestrekte platteland waarmee de stad omringd was. Op de markt op zaterdag werd er kaas verhandeld welke in het waaggebouw gewogen en gekeurd werd, boter werd op de boterbeurs verkocht en het koren op de overdekte korenbeursbrug. De visverkopers hadden hun plaatsje op de vismarkt waar vandaag de dag nog altijd de werkende visfontein te vinden is. Vee werd verhandeld op de oude Beestenmarkt. Pas aan het einde van de 19e eeuw vond er een opleving in Leiden plaats veroorzaakt door de komst van zware industrieën aangedreven door stoommachines. De aarde stadswallen rondom de stad werden geslecht en overal kwamen grootschalige industriecomplexen waar de meelfabriek aan de Zijlsingel een heel goed voorbeeld van is. Leiden werd vooral bekend door zijn conserven, textiel en metaalindustrie.

Deze industrieën verdwenen na de tweede wereldoorlog in rap tempo en Leiden begon zich steeds meer als kennisstad te profileren waar dienstverlenende beroepen het belangrijkst waren.Vanaf 1880 begon Leiden ook buiten de singels te treden wat na de tweede wereldoorlog een grote vlucht nam. Vandaag fungeert Leiden nog altijd als een belangrijk verzorgingscentrum voor de regio en heeft 120.000 inwoners binnen de gemeentegrenzen wonen.

Geschiedenis van Leiden voor 1800, klik hier voor het eerste gedeelte

Beoordelingen


Name
Rating
Beoordelingen

Settings tab