Geschiedenis van Leiden (Samenvatting)

Het allereerste begin

Leiden ontstond als een hele kleine nederzetting aan de linkerkant van de Rijnoever waar de twee Rijnarmen samenkomen, het gebied tussen de huidige Breestraat en de Nieuwe Rijn. Het was ook in dit gebied waar de graven van Holland hun onderkomen hadden, het Gravensteen.Gebouwen die ons nog altijd herinneren aan dit tijdperk zijn het Gravensteen, Pieterskerkhof en de Burcht. Leiden kreeg zijn eerste stadsrechten vermoedelijk iets voor het jaar 1222. De stad was uitgegroeid tot een kleine marktplaats van belang. Al in de vroegste ontstaansperiode speelde de fabricatie van textiel een grote rol in de Leidse economie. In 1266 kreeg Leiden dan zijn officiële stadsrechten wat de stad recht gaf tot het houden van markten, het slaan van een munt en het mogen aanleggen van stadsmuren. Daar de stad snel groeide is het tijdens de 13e en 14e eeuw vier keer vergroot.

15e en 16 eeuw – de Gouden Eeuw van Leiden

De volgende 200 jaar waren barre tijden voor de stad en zijn bevolking, economische groei stagneerde en Leiden werd geteisterd door overstromingen, hongersnoden en pest uitbraken. Dit was grotendeels te wijten aan de teloorgang van de textielindustrie, de lakenproducenten hadden zich te lang gericht op het maken van zware lakenstoffen terwijl het de lichte stoffen waren die in zwang raakten. En of er al niet genoeg ellende was binnen Leyden kwam daar in 1573 en 1574 nog eens de Spaanse belegering overheen. Het waren de jaren van de opstand en Leiden stond aan de kant van de opstandelingen.Toen Leiden in 1574 werd ontzet door het wassende water had zij een groot deel van haar bevolking verloren door de pest en hongersnood.Dat de honger enorm moet zijn geweest blijkt wel uit het heldhaftige optreden van Burgemeester van der Werf welke zijn arm aanbood aan de hongerende Leidse bevolking. Deze heldendaad is later op doek vastgelegd en is te bewonderen in museum de Lakenhal. Leiden werd rijkelijk beloond voor zijn belangrijke rol in de revolutie: Van Willem van Oranje (Willem de Zwijger) kreeg zij de keus uit een Universiteit of ontslag van de belastingplicht. Leiden deed wijs en koos voor een universiteit welke sindsdien wereldfaam heeft opgebouwd. Vanaf dat moment trok de economie volledig aan opnieuw aangevuurd door de textielindustrie. De stedelijke regering deed er alles aan om geschoolde arbeiders naar Leiden te krijgen wat heel goed lukte doordat godsdienstvluchtelingen uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk naar Leiden kwamen.

Maar de vluchtelingen kwamen niet alleen uit de zuidelijke landen, er was ook een groep vluchtelingen uit Engeland die in Leiden in alle rust hun godsdienst konden uitoefenen, zij noemde zich de Pilgrim Fathers en vertrokken later naar de Verenigde Staten waar ze de voorvaderen zijn van enkele Amerikaanse presidenten. Het moge duidelijk zijn dat de stad groeide als kool. Het vervoer in die tijd vond volledig plaats via het water. Trekvaarten zorgde voor verbindingen met andere steden, een voorbeeld is de Haarlemmertrekvaart. Leiden was dan ook geruime tijd één van de belangrijkste geïndustrialiseerde steden van Europa.

Geschiedenis van Leiden na 1800, klik hier

Beoordelingen


Name
Rating
Beoordelingen

Settings tab